Föremål

Stadgar för Vetenskaps-Societeten i Lund

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Stadgar för Vetenskaps-Societeten i Lund
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1920 – 1929
Föremålsnummer LXIII:I:J.a.58._HWY