Föremål

Brev inkommande

1899:3 B - Brev inkommande: L-O Lembke, Herm. Lindström, Erik. Voxna Olsson & fils, Martin. Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1899
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.237._HWY