Föremål

Band till konung Gustav V:s jubileumsminnestecken I eller II, 2 st.

Band av serafimerblå sidenmoaré, a oanvänt, b använt, något blekt.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning minnesteckenband
Kategori Märken
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 505 mm, Bredd 18 mm
Antal 2
Datering 1900 – 1999 (1900-tal)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige
Fysiska egenskaper Randtyp: Serafimerblå
Föremålsnummer 1945_LRK