Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

An Artist in his Studio

Det finns en annan version av denna i Eremitaget, St Petersburg (Leningrad 1958, II, nr 3502; olja på trä, 31x28,5) och ett antal andra har registrerats vid auktioner (Wien, Dorotheum, 21 mars 1932, nr 9 med avb.; München, auktion Ziethen, 22 september 1934, nr 20 med avb; Köln, auktion Niesewand, 15 april 1885, nr 803 registrerad A. Palamedesz. med avb. 197, s. 207). Ingen är signerad av Codde, men målningen i St Petersburg förefaller vara utförd av honom. Målningen i Hallwylska samlingen är antingen av Codde själv eller en nära efterföljare. -*- There is another version in the Hermitage, St Petersburg (Leningrad 1958, II, no. 3502; panel, 31x28,5) and a number of others are recorded in Sales, (Vienna, Dorotheum, 21st March, 1932, no. 9 with ill.; Munich, Ziethen sale, 22nd September, 1934, no. 20 with ill.; Cologne, Nieswand sale, 15th April, 1885, no. 803 as A. Palamedesz. with ill. 197, p. 207). None are signed by Codde but the painting in St Petersburg would seem to be by him. The painting in the Hallwyl Collection is either by Codde himself or a close Follower.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Målning
Kategori Måleri, 32. XXXII Tavlor
Material Trä
Storlek Bredd 25 cm, Höjd 32 cm
Teknik Oljemålning
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Tillverkningsplats Holland, Amsterdam
Tillverkare Codde, Pieter (Konstnär)
Tidigare ägare Auktion: Muller, Frederic, Ägare: Oldenbarnevelt, Henrik Jan Antoni Raedt van, Säljare: Palm, Carl Ulrik
Föremålsnummer XXXII:B.46._HWY