Föremål

signet A C Reuterholm

Helt av stål. Oval platta, däri graverat vapen, skrafferade färgangivelser. Oval sköld med kulbård, kluven av blått och guld, däröver springande häst, kluven av motsatta tinkturer. Skölden krönt av friherrekrona, sköldhållare två svanar, postament i form av moln, ifrån kronan nedhängande blomsterrankor. Spegelvänd text upptill: "FERENDUM QUOD NON MUTANDUM",kantring av pärlstav. Plattans kant rundad med list längs överkanten. Ovansidan svagt konisk, därpå genombrutet, lyrformigt skaft med rund skiva nertill, upptill ring med droppformigt hål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Signet
Kategori Sigill
Material Stål
Storlek Längd 34 mm (platta), Bredd 31 mm (platta), Höjd 4 mm (platta), Höjd 38 mm (total)
Teknik gravering
Antal 1
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Gustaf Adolf, Ägare: Reuterholm, Axel Christian, Ägare: Ädelgren, Anna Emilia, Givare: Nationalmuseum
Föremålsnummer 2706_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:148:a