Föremål

Architectvre ou art de bien bastir de Marc Vitruue Pollion ... mis de latin en françoys, par Ian Martin ... A Paris ... ou les vend chez Jacques Gazeau, ... MDXLVII. [Kolofon:] Imprimées a Paris, pour la veuve & heritiers de Jan Barbé. 1547.

Pergamentband. Rödstänkt snitt. Guldtr. titeletikett, huvud. Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning arkitektur
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1547, 1500 (1547; 1500 (bandets tillverkning); 1547 (tryckår))
Tillverkningsplats Paris
Tillverkare Gazeau, Jean (Förläggare), Vitruvius (Författare), Jean Barbés änka och arvingar (Tryckare), Martin, Jean (Översättare)
Föremålsnummer 109122_SKOBOK