Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Plattfil, dubbelgradigt huggen på bredsidorna, enkelgradigt på smalsidorna.

Utsmitt fyrsidigt skaft, omböjt till ögla. Stämpel: "3".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Fil
Kategori Övriga verktyg
Material Stål
Storlek
  • Bredd 17 mm
  • Längd 237 mm
  • Tjocklek 6 mm
Teknik huggen
Antal 1
Föremålsnummer 5337_SKO