Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fermentatio generationis et corruptionis causa. Ein kurtzer Bericht wie ein ding natürlich vergehen vnd ein anders daraus werden konne ... Getruckt zu Basell, beÿ Johan Jacob Genath. MDCXLVII.

Pärm av pergament. Kolofon finns

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1647, 1600 (1647; 1600 (bandets tillverkning); 1647 (tryckår))
Tillverkningsplats Basel
Tillverkare Matthæus Merians arvingar (Förläggare), Genath, Johann Jacob (Tryckare), Ziegler, Jacob (Författare)
Föremålsnummer 109422_SKOBOK