Föremål

Öfwer den Swenske Poesie-Fadrens Hr. Georg Stiernhielms exemplaire drott-qwädi och ... andra ... poetiska dichter ...

Band av sprängd kalv (1600-talspärm och 1700-talsrygg).

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1600 – 1699, 1600 – 1700 (1600-tal; 1600-1700 (bandets tillverkning))
Tillverkare Wexionius, Olof (Författare)
Föremålsnummer 108930_SKOBOK