Foto: Zarmén, Carl, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Epålett m: 1794-1908, Svea Livgarde med överstelöjtnants gradbeteckning.

Epålett med Gustav V:s namnchiffer. Haken på undersidan med oval stämpel: " MILIT. EKIP. AKTIEBOLAG // MEA ".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Epålett
Kategori Militära uniformer, svenska
Storlek Längd 151 mm, Bredd 142 mm, Vikt 240 g
Antal 1
Datering 1926 (1926 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Gustav Adolf av Sverige, Givare: Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha, Återförsäljare: Militär Ekiperings Aktiebolaget MEA
Inskription Signatur/Påskrift: MILIT.EKIP.AKT.BOLAG MEA, Signatur/Påskrift: MILIT.EKIP.AKT.BOLAG MEA
Föremålsnummer 12641_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:44:g