Föremål

Ekonomi

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1916 – 1922

1916-1922

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
LXIV:I:Q.b.g.a.461._HWY