Föremål

Zeitschrift für das lustige Deutschland

(Das vollständige Anecdoten-Lexikon.) Band 13. Lieferung 1-3. Omsl., 96 s

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1857
Tillverkningsplats
Tillverkare Verlag Adolph Büchting (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:B.b.06._HWY