Föremål

Tysk-svensk ordbok

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1920
Föremålsnummer LXIII:II:F.06._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Hoppe, Otto.
Text
Tysk-svensk ordbok. Tredje stereotyperade upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm, Centraltryckeriet. 1920. VI, 796 sid. 1 vol. 8:0. Band (halft skinn-). Som I: F. 19. Rygg af svart chagrin. Hörn af pergament. Kapi-tälband i rödt och grönt. Ryggtitel: p. a. NORSTEDT & SÖNERS ORDBÖCKER (upptill). TYSK-SVENSK ORDBOK AF OTTO HOPPE.