Föremål

Kindertheater

Schauspiele, Dramen, Lust- und Festspiele. Mit neuen Originalzeichnungen von F. Koska [i litografiskt tryck]. Besonderer und vermehrter Abdruck aus dem >>Buche für Kinder>>. Upptill på försättsbladet skrivet med blyerts: >>Wilhelmina Kempe.>> 1 vol. 8:0. Band av gulvitt papper med förlagsannonser på bakpärmen. Kartonnerad originalpärm.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Tillverkningsplats
Tillverkare Franz, Agnes (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.h.b.08._HWY