Föremål

Rapporter, Rekvisitioner, Slutsedlar, Skeppningsdokument, Fakturor, Kontrakt, Kolskonto, Verifikationer, Lilla Kassan

1881:7 R-V - Rapporter från: Ramlösa Brunn Voxna bruk, trävaruhandel och timmeragenterna - Rekvisitioner och slutsedlar - Skeppningsdokument - Trävaru- och järnfakturor - Trävaru- och järnkontrakt - Utdrag av kolskonto vid Ljusne 1879-1881 - Verifikationer till Lilla Kassan

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1881
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.74._HWY