Föremål

Bardisan för drottning Kristinas drabanter m: 1648-1649, tillverkad vid Jäders bruk.

Klinga med punsad hårt nedsliten ornering. Årtalet ej skönjbart. Initialerna C R S otydliga. Kronorna i riksvapnet förenklade och av sluten typ. Vinkelformig punsad bård.

Storlek
  • 2150
  • 175
  • 517
Antal 1
Datering 1648 – 1649

1648-1649

Föremålsnummer 5677_LRK