Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol i par med inventarienummer 5767.

Pipan saknas. Hjullås. Kullrigt låsbleck av fransk typ - utsvängt för hjulet. Låsbleck och hjul med etsad dekor föreställande blommor och blad. Låg, rundad krutskärm. Hane med lös underkäke. Hjulet är fäst med krampa kl. 6. Hel stock av jakaranda. Platt, rundad kolv, som är utsvängd för hjulet. Kolvkappa av stål med långa flikar. Ursprungligen tre låsskruvar. Runt låsskruvarna finns ett ur stocken snidat parti med form av låsblecket. Stocken är något snidad vid laddstockrännans bakre del. Smalt näsband av stål. Profilerad rörka av stål. Enkel varbygel, vars bakre arm följer kolvhalsens undersida. Fjäderbelastad avtryckare. Tillbehör: Laddstock av ljust trä. Märkt: 78 bakom låsblecket, stanstyp 5376. 73 bakom låsblecket, stanstyp 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material
  • Stål
  • Trä
  • Jakaranda
Storlek
  • Höjd 115 mm
  • Längd 580 mm
Teknik
  • Etsning
  • Snideri
Antal 1
Datering 1650 – 1700

1600-talets andra hälft cirka

Tidigare ägare
Föremålsnummer 5766_SKO
Relaterat föremål I par med: 5767_SKO