Föremål

6 st. bågpilar.

Lancettformiga spetsar, åtta bevarade. Med tånge. Skaft av bok. Upptill med lindning av rödbrun bast. 4 vingpennor. Vid nocken märkning med smal lindning av guldtråd (ärgad). Nocken klädd med vit näver. Strängskåran rödmålad. 1 : L. 835 mm, diam. 9,5 mm. Spetsen böjd, L. 44 mm. 2 : L. 830 mm, diam. 9,5 mm. Spetsens L. 47 mm. 3 : L. 830 mm, diam. 9,5 mm. Spetsens L. 40 mm. (något avbruten). 4 : L. 830 mm, diam. 9,5 mm. Spetsens L. 45 mm. (något avbruten) 5 : L. 815 mm, diam. 9,5 mm. Spetsens L. 31 mm, Avbruten. 6 : L. 670 mm, diam. 9,5 mm. Spetsens L. 38 mm. Skaftet avbrutet vid basen. 7 : L. 595 mm, diam. 9,5 mm. Spetsens L. 52 mm. Skaftet avbrutet vid basen. 8 : L. 775 mm, diam. 9,7 mm. 9 : L. 787 mm, diam. 10 mm. 10 : L. 795 mm, diam. 9,5 mm. 11 : L. 790 mm, diam. 9,5mm. 12 : L. 700 mm, diam. 9 mm. Skaftets övre del kluvet. 13 : L. 735 mm, diam. 9,2 mm. Skaftet avbrutet upptill. 14 : L. 820 mm, diam. 9 mm. Spetsens L. 41 mm. 15 L. 780 mm, diam. 9 mm. 16 : L. 770 mm, diam. 9,1 mm.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Pilar
Kategori Övriga bågvapen
Material
  • Bok
  • Guldtråd
  • Fjädrar
  • Stål
Antal 16
Föremålsnummer 6272_SKO