Föremål

Helvetia, cum finitimis regionibus confoederatis. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

[Describebat Gerard Mercator, et excudebat Guiljelmus Blaeu.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr. 135.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Mercator, Gerard (Deltagare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110837_SKOBOK