Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Dr. G. Sterzel och Fru Sterzel

Två visitkort från Dr. G. Sterzel och Fru Sterzel. Första kortet daterat 1915, vikt i högra sidan. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Andra kortet daterat 1914, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1915

1914 - 1915

Tidigare ägare Sterzel, Georg Friedrich
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.813._HWY