Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

jubileumsmedalj kejsar Franz Joseph av Österrike

Medalj av förgyllt silver. Åtsida: kejsarens porträtt, halsbild, profil h, lagerkrans om huvudet, omskrift: "FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX. BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX.HUNG." Frånsida: lager- och eklövskrans med plattor för årtal: 1848 och 1908," IN // MEMORIAM // SEXAGESIMI // ANNI IMPERII // FELICITER // PERASTI". Band av gul sidenmoaré med två blå kantränder.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Minnesmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver, Sidenmoaré
Storlek Diameter 38 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1908
Tillverkare Breithaut, P (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Inskription Dekor: porträtt man, halsbild, profil h, Signatur/Påskrift: FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX. BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX. HUNG, Signatur/Påskrift: MEMORIAM // SEXAGESIMI // ANNI IMPERII // FELICITER // PERASTI, Signatur/Påskrift: FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX. BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX. HUNG, Signatur/Påskrift: MEMORIAM // SEXAGESIMI // ANNI IMPERII // FELICITER // PERASTI
Fysiska egenskaper Färg: Blå
Föremålsnummer 1816_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:348