Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Linneduk, näsduk, handkläde, hjärteduk eller dylikt ur Lützenminnena.

Kvadratisk duk av linnelärft med ett trådantal av 37 x 37 per cm2. Duken har stadkant på 2 sidor och är fållad på de två övriga. I ena hörnet finns en ägarebeteckning, h: 16 mm, broderad med svart silke i ojämna efterstygn, osäker tolkning, krönt G(?) eller vapensköld med bjälke. Duken är vikt med tre längsgående veck och är fläckad av ringformiga, rostfärgade fläckar i fyra grupper om två, varav två av grupperna är svagare. Dessutom är hela ena sidan med märkningen fläckad. Enligt uppgift (se litt) kan fläckarna vara från konungens balsamerade hjärta som efter balsameringen i Weissenfels kyrka begravdes under predikstolen. Duken kan i så fall ha förenats med övriga Lützenminnen av drottningen sedan hon mottagit hjärtat för förvaring. Fläckarna är enl.uppgift inte blod utan troligen balsameringsmedel. Ägarmärkningen i hörnet skulle kunna vara hovmarskalken Bernolf von Craylsheims vapen, en sköld med bjälke.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Duk
Kategori
Näsdukar
Material
linnelärft
Storlek
  • Längd 930 mm
  • Bredd 960 mm
  • Längd 460 mm
  • Bredd 470 mm
  • Vikt 93 g
Antal
1
Datering
1632
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
31143_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3383:d
Litteratur
  • Gustav II Adolf vid Lützen : Livrustkammarens Lützenminnen / utgivna av Rudolf Cederström, Gustaf II Adolf, 1944 (Seitz, Heribert)
  • Gustav II Adolf vid Lützen. Livrustkammarens Lützenminnen, Gustav II Adolf, 1944 (Seitz, Heribert)
  • Gustav II Adolfsutställningen i Stockholm 1932, Gustav II Adolf, 1932, katalog: 8
  • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1: 235
  • Drottningar - Kvinnlighet och makt, 1999, katalog: 140
Historisk händelse
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
År 1803 den 9 April är ifrån Kongl. Kläde Kammaren till Kongl. Lif RustKammaren inlämnat följande persedler hvilka Konung Gustaf d: II Adolph nyttjade den 6 November 1632, då han vid lytsen i Saxen blef död skuten. En i flere stycken sönderskuren blodig Skjorta med tillhöriga handkrus och krage med tråd knytning Ett par Linne strumpor, stickade med guld och swart silke Dessutom Ett blodigt lakan och några ploster dukar, inlagde i ett Linnekläde Alla förestående persedlar, äro inlagde och förwaras i ett faneradt skrin. Anteckning i marginal: u ett skrin som står i första skåpet till vänster i mitten Rummet Sida: 200
Typ
Äldre inventarium
Titel
År 1803 den 19 April är ifrån Kongl. KlädesKammaren till Kongl. Lif Rust Kammaren inlämnat följande Persedlar hvilka Konung Gustaf den IIdra Adolph nyttjade den G November 1632 då han vid Lutzen i Sachsen blef dödskuten
Datum
1821
Text
En i flera stycken sönderskuren blodig Skjorta med tillhörande handkrus och krage med trådknytning Ett par Linne Strumpor stickade med Guld och svart Silke Ett blodigt Lakan och någre Plåsterdukar inlalgde i ett Linnekläde Alla förestående Persedlar äro inlaglde och förvaras i ett fanerat skrin På h. sida - Flyttade till Kongl. Slottet År 1823. Först upptagne Pag 453 under Dito Lrk Ny N;o 519 Rubrik: Följande Persedlar äro inlämnade till Kongl. Lif-Rustkammaren ifrån och med den 19 April 1803 Sida: 573 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Lakan Två Plåsterdukar, En Halskrage, Två Armkragar, Ett par Linne Strumpor med rikt broderade Kragar På h. sida - Gustaf II Adolphs, se pag. 572, flyttade till Kgl. Slottet År 1823 Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 519 Sida: 453 Nr. i föreg. inv.: 519
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 Lakan 2 st blodiga skjortor flera sönderrifne st: af en blodig skjorta 1 par armkragar 1 halskrage 2 plåsterdukar 1 par strumpor 2 skorosor 5 hwita och swarta Hattband h. sida: i ett skrin uti skåpet där K. Gust:Ad: kläder förvras i mittel Rumet. Tid. inv. nr.: 519 Sida: 70 Nr. i föreg. inv.: 311 Sida i föreg.inv.: 3
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
Åtskillige compresser Rubrik: Från Riddarholmskyrkan Sida: 4 Anmärkning: sid 5 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Åtskilliga kompresser, blodiga, samt två stycken vaxtyg. Omfattar även de tre skjortorna (Med blyerts: 06/5468). Kon. Gust. II Adolf. Tid. inv. nr.: 3383 Nr. i föreg. inv.: 3