Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärdsorden bandrosett

På baksidan märkt med svart tråd: "N 3".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordensband rosett
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Bredd 11 mm, Längd 42 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Fysiska egenskaper Färg: Gul, Färg: Blå
Föremålsnummer 589_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:194