Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sjöfficerssabel, Sverige, 1780-tal

Fäste av förgylld mässing. Ryggbeslag med plan nitknapp. Handbygel rätvinkligt övergående i parerstång, böjd ytterbygel med brett fäste med ett ankare i relief, krönt med en större och två mindre kronor. Plan, rak parerstång med böjd ytterände. Kavel av skinn, räfflad och lindad med tvinnad, förgylld mässingstråd. Klinga böjd, eneggad fram till det tvåeggade spetspartiet. Utmed ryggsidan två smala hålkälar. Vid basen ett mattetsat, rektangulärt fält med svensk text på utsidan: "Behåll Edra Svärd som bevis på Eder tapperhet och då ödet så skickat skänk mig Eder vän-skap. Så tappra mäns vänskap skall jag värdera". Likalydande text på tyska på insidan. På ryggen etsat "Ryska amiralen Tchitjacows yttrande till Officerarne å K. Svenska Örlogsskeppet Prins Carl efter Bataljen vid Reval d. 13 Maj 1790".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Mässing, Skinn, Mässingstråd, Stål
Storlek Längd 760 mm (klinga), Bredd 36 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, tvinning, Etsning
Antal 1
Datering 1780 – 1789, 1780-01-01 – 1789-12-31 (1780-tal)
Tillverkare Tjitjagov, Vasilij Jakovlevitj (Påskrift)
Tidigare ägare Ägare: Liljencrantz, Axel Ludvig, Givare: Liljencrantz, Vilhelm Samuel Magnus
Inskription Dekor: ankare, krönt, tre kronor, Signatur/Påskrift: Behåll Edra Svärd som bevis på Eder tapperhet och då ödet så skickat skänk mig Eder vän-skap. Så tappra mäns vänskap skall jag värdera Ryska amiralen Tchitjacows yttrande till Officerarne å K. Svenska Örlogsskeppet Prins Carl efter Bataljen vid Reval d. 13 Maj 1790, Signatur/Påskrift: Behåll Edra Svärd som bevis på Eder tapperhet och då ödet så skickat skänk mig Eder vän-skap. Så tappra mäns vänskap skall jag värdera Ryska amiralen Tchitjacows yttrande till Officerarne å K. Svenska Örlogsskeppet Prins Carl efter Bataljen vid Reval d. 13 Maj 1790, Signatur/Påskrift: Behåll Edra Svärd som bevis på Eder tapperhet och då ödet så skickat skänk mig Eder vän-skap. Så tappra mäns vänskap skall jag värdera Ryska amiralen Tchitjacows yttrande till Officerarne å K. Svenska Örlogsskeppet Prins Carl efter Bataljen vid Reval d. 13 Maj 1790, Signatur/Påskrift: Behåll Edra Svärd som bevis på Eder tapperhet och då ödet så skickat skänk mig Eder vän-skap. Så tappra mäns vänskap skall jag värdera Ryska amiralen Tchitjacows yttrande till Officerarne å K. Svenska Örlogsskeppet Prins Carl efter Bataljen vid Reval d. 13 Maj 1790
Föremålsnummer 5409_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5647