Föremål

Reseschatull. Rektangulärt skrin av furu, klätt med svart skinn, invändigt med vitt sämskskinn.

Schatull i trä, utvändigt klädd i svart skinn, invändigt med gult skämskskinn. Plant lock med fasade kanter. Gångjärn, rombisk nyckelskylt och två fällbyglar samt handtag på locket och gavlarna, allt av mässing. Inrett med avpassade fack för servisen inv. nr 3257-3268. En nyckel av järn. På lapp skrivet med bläck: "Denna Toilett servis har framledne Hans Excellensen Riksmarskalken Grefve Magnus Brahe begagnat, så väl under dess enskilta Resor som äfven vid alla Resor med Högstsalig Konung Carl XIV Johan och vid alla utländska beskickningar. Den är lemnad till samlingarne på Skokloster af Förste Hofstallmästaren Högwälborne Herr Grefve Nils Brahe 1845".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Schatull
Kategori Lådor
Material Skinn, Furu, Mässing
Storlek Bredd 350 mm, Höjd 250 mm, Längd 650 mm
Antal 1
Datering 1830 – 1839 (1830-tal)
Tillverkningsplats Stockholm, Sverige, Stockholm
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Brahe, Nils Fredrik
Föremålsnummer 3256_SKO