Föremål

Det svenska rikets uppkomst

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1925
Tillverkare
Nerman, Birger (Författare)
Föremålsnummer
LXIII:I:J.a.28._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Nerman, Birger.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Det svenska rikets uppkomst. [Illustrationer i autotypi och fototypi.] Stockholm, Generalstabens Litografiska Anstalt (i distribution) 1925. Stockholm, Ivar Haeggströms Boktryckeri A.-B. 1925. Omslag, IV, 270 s. VIII pl. Föreningen för svensk kulturhistoria. Böcker. N:o 6. 1 vol. 4:0. Band (helt tyg-) som I: J. a. 6. Ryggtitel: B. NERMAN. DET SVENSKA RIKETS UPPKOMST.