Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från greve Axel Wachtmeister och grevinnan Wachtmeister.

Sju visitkort från greve Axel Wachtmeister och grevinnan Wachtmeister. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum. Handskrift "Godt nytt år tillönskas hjertligt!". Tredje kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) 13 Vestra Trädgårdsgatan. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1927 (1914 - 1927)
Tidigare ägare Ägare: Wachtmeister, Axel
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.912._HWY