Föremål

Alsatia Landgraviatus, cum Suntgoia et Brisgoia.[Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 3. Amsterdam, 1662]

[Ger Mercatore Auctore.] [Guiljelm. Blaeu excudit] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 139.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Mercator, Gerard (Deltagare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110453_SKOBOK