Föremål

Territorium Metense. Le Pais Messin [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

[Auctore AB. Fabert Consuli urbis Metensis.] [Amsterdami Apud Guiljelmum et Ioannem Blaeuw.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1631, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr. 78.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110832_SKOBOK