Föremål

Brev inkommande

1885:4 B - Brev inkommande: L-Ö Lindaur, Th. Voxna

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1885
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.105._HWY