Föremål

Zwei Bräute

Roman. Vierte Auflage. [4], 228 s. 1 vol. 8:0. Band (halvt skinn-)

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Tillverkningsplats
Tillverkare Raimund, Golo (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.c.117._HWY