Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Resa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland, Ángland, Turkiet och Grekland: beskrifven af och efter Jac. Jon. Björnståhl...Efter des död utgifven af Carl Christof. Gjörwell...Första [-fjerde] delen. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström, 1780.

Sprängd kalv m. guldtr. dekor rygg. Rött snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Reselitteratur
Datering
  • 1700
  • 1780

1780 (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 95948_SKOBOK