Föremål

Dokument, Ångfartyg, Trafik, Trosa, Hållsviken, Betg, Biljetter, Brev, Inventarielistor, Kalkyl, Kartor, Protokoll, Skeppsdokument, Kontrakt, Riksförsäkringsanstalten, Tidningar, Fotografier, Redovisning

Dokument m.m. Ångfartyget "Trafik" (före detta "Hållsviken II"), "Nya Hållsviken" och "Trosa" - Ångfartyget "Trafk" (f. d. "Hållsviken II"): Betyg för maskinisten Helge Joachimson Biljetter Brev Brev (kopior) Inventarielista Kalkyl över ångfartyget Hållsviken II Karta Kontrakt Protokoll Skeppsdokument - Ångfartyget "Nya Hållsviken": Betyg Kontrakt Protokoll Riksförsäkringsanstalten Skeppsdokument Tidningar - Ångfartyget "Trosa": Brev Fotografi av ångfartyget "Trosa" "Göta" och "Trosa" Inventarielista Kontrakt Redovisning Riksförsäkringsanstalt Skeppsdokument 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Ångbåtarna
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:A.g.b.b._HWY