Föremål

Brev inkommande

1875:2 B - Brev inkommande: G-J Gordon, A. London Holm, C. E. Ljusne

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1875
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.28._HWY