Föremål

Platons stats- och rättsbegrepp

En studie i allmän statslära. Omslag, 79 s. Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund. 9. 1 vol. 8:0. Band av gråbrun "vellum". Bunden i Hallwylska huset

Museum Hallwylska museet
Datering 1928
Föremålsnummer LXIII:I:D.03._HWY