Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Slagsnapplåslodbössa av nordsvensk typ, utfjäderslås, hälspännare, Norrbotten, 1800-talets andra hälft.

Åttsidig, sexräfflad pipa av stål. Pipans undersida med grova smidesspår, ovansidan är något bättre bearbetad och polerad. Svansskruvbladet rektangulärt, tvärt avskuret, bladet har kraftiga märken av verktyg vid skruvens urdragande. Plundertrumman rund, endast fasad där nippeln sitter. Plunderskruv med vingformigt grepp. Riktmedel: Ståndsikte av stål, inlaxat i pipan 275 mm från pipans bakkant. På siktklacken två korslagda linjer. Stolpkorn av mässing, fäst med i pipan uppslagna spår i stålet, vilka sedan knackats fast runt kornet. Fästning: Ett häfte, 155 mm från mynningen. Pipan fäst med krysskruv underifrån. Slagsnapplås med låsbleck av stål, en flik av blecket framför plundertrumman är vikt in mot pipan. S-formig hane med åttsidigt tvärsnitt. Helspänn på hanfoten. Cylindrisk kagge med plunderskruv på sidan, stort, vingformigt huvud. Mellan hanfot och hanhals tre tvärgående vulster. Studel av stål, droppformig, helt plan ovansida. Kraftig slagfjäder, bredast och tjockast framåt, fästad genom nitning på låsbleckets insida. Fästning: En stor låsskruv. Avtryckaren grovt smidd, rektangulär, upptill fäst i en halv, öppen ögla. Helstock av trä med kolv av nordsvensk typ med svängd undersida och svagt utbildad näsa, droppformigt tvärsnitt, plan kolvrygg. Kindstöd med inskuren, snäckformig figur längst bak. Ovanpå kolvryggen två stora samt två små mässingsstift. Sluten laddstocksränna. Framstockens undersida är planad från varbygel till mynning. 160 mm från mynningen en planad upphöjning över laddstocksrännan. Ca 200 mm från mynningen och vid mynningen smala band, b: 14 mm resp. 10 mm, av mässingsplåt, fästade med kopparnitar. I den förtjockade delen av framstocken ett hål borrat för bärrem. Varbygel av stål, framtill fäst med krysskruven. Tillbehör: Laddstock av stål med spiral i ena änden.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning slagsnapplåslodbössa
Kategori Bössor
Material
  • Stål
  • Mässing
  • Trä
Storlek
  • Längd 1080 mm
  • Längd 765 mm (pipa)
  • Höjd 133 mm
  • kaliber 8 mm
  • 6
Antal 1
Datering 1850-01-01 – 1900-01-01

1850-1900 cirka

Tidigare ägare Åmell, Åke
Föremålsnummer 13036_LRK
Andra nummer Nr 1867: 28:9