Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1878 – 1882

1878-1882

Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.844._HWY