Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hillebard

Lång, utdragen klinga med rombiskt tvärsnitt. Yxblad med konkav eggsida och konturerad över- och nederkant samt tre genombrutna ornament i form av runda hål, de yttre i form av tre, det inre av fem. Spetsigt nedåtböjd hake med en stämpel i form av ett korskrönt klot (1921:93). Hakens nederkant är konturerad och har tre genombrutna hål. Holk i form av två plana skenor, L: 85 mm som övergår i två smala skenor, L: 610 mm, med 6 nitar vardera. Dessutom två skenor, L: 495 mm med 5 nitar vardera. Kring holkens nedre kant ett rektangulärt stålbeslag med graverade streck. Skaft av brunbetsat trä, runt.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material Stål, Trä
Storlek Längd 650 mm (ståldel)
Antal 1
Datering 1500 – 1599 (1500-tal)
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: riksäpple, Signatur/Påskrift: riksäpple (LRK vägl.1921:93)
Föremålsnummer 5964_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5487