Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa, cirka 1600-1615.

Stämplad IV och DD, Suhl? resp. Sachsen? eller Danamrk. Rund, över kammaren åttkantig, tornpipa av stål, slätborrad. På kammaren stämplad "IV" (Stöckel nr 3642), "DD" (Stöckel nr 2363) samt två gånger stämpel med öppen krona (Stöckel 5354), Dekor med stjärnpuns. Ståndsikte av stål. Knoppkorn av mässing. Siktskåra mellan korsskruv och sikte. Ursprungligen fyra piphäften, det främre saknas nu. Hjullås. Blånerat låsbleck av tysk typ - bakåt avsmalnande genom två fall. Kullrig hjulkapsel, fasthållen medelst ring. Lös underkäke. Hel stock av brunt trä. Tysk kolvtyp. Bakplåt av ben, stödkula av stål. Stocken inlagd med graverade benplattor: kolvlådans lock helt belagt med ben, kolvryggens bakre del med flätbandsmönster, runt svansskruvbladets tre plattor , på anslaget trapetsformig platta, under de båda låsskruvarna runda plattor med graverade blommor, under de fyra pipstiftshålen utdraget rombiska plattor, samt näsband och rörka. Trågformig varbygel, s.k. holsteinsk. Sluten laddstocksränna. Tillbehör: Laddstock med doppsko av graverat ben. Vid främre pipstiftshålet rembygel. Märkt: 352 ovanför låset, stanstyp 5376. 3 ristat på anslaget. 1710 års inventarium p. 13, rum II: "41-352-1 Dito (Stoor Hacke), med blanck pijpa 2 Cronor på, IV. DO bensatt . . .-. .-"

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Ben, Stål
Storlek Längd 1050 mm (Pipan)
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1600 – 1615 (1600-1615 cirka)
Tillverkningsplats Sachsen
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5533_SKO