Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från e. jägmästaren Otto Nilsson.

Sex visitkort från e. jägmästaren Otto Nilsson. Första kortet daterat 30.12.1915. Adress (nedre högra hörnet) Woxna Bruk. Andra kortet daterat 1917. Tredje kortet daterat 1917. Fjärde kortet daterat 29.12.1916. Femte kortet daterat 29.12.1916. Sjätte kortet daterat 1918.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1918 (1915 - 1918)
Tidigare ägare Ägare: Nilsson, Otto
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.637._HWY