Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överståthållare Johan Olof Ramstedt

Sex visitkort från Överståthållare Johan Olof Ramstedt. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Slottsbacken 4. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1914 – 1919

1914 - 1919

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.689._HWY