Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Blomkruka

BLOMKRUKA med fat. Konisk, svagt bukig samt med insänkt botten, i vars mitt ett runt hål för vattenavloppet; runt bräddens utsida i relief en smal kedjebård mellan två flackstaviga lister. Dekor i färger under glasyren samt guld. Godset gulvitt, blyglaserat. Utsidan täckt av ett marmorliknande mönster med vindlingar i olika valörer brunt, svart samt gulvitt; bården i guld. Insidan svart. På bottnens utsida instämplat: Wedgwood 2. Höjd 8,8 cm, diameter 11 cm. Fat: med snett uppstående rak kant samt insänkt botten. Dekor som på krukan. På bottnens utsida märkning som på krukan. Höjd 2,5 cm, diameter 11,9 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Blomkruka
Kategori 46. XLVI Fajans m. m.
Material Flintporslin
Storlek
  • Höjd 2.5 cm (fat)
  • Höjd 8.8 cm
  • Diameter 11 cm
  • Diameter 11.9 cm
Teknik Blyglasyr
Datering 1780 – 1799

1700-talets slut

Tillverkningsplats
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida instämplat: WEDGWOOD
Föremålsnummer XLVI:K.I:A.a.01._HWY