Föremål

Sophia Christiana. Thet är: then rätta christeliga wijszheten uti en enfaldig lijk-predikan, tå then högwälborne frwn, Frw Sophia Bonde, frijherredotter till Lajala ... begrafwen wardt uti Kongl. Ridderholms kyrkia, den 16 october anno 1687. Affmåhlat och förestellt aff Johanne Vultejo. Past: Ridderhol. & Brom: Stockholm, tryckt aff Joh. G. Eberdt. Åhr 1688.

Helskinnsband av svart får, fast rygg. Stickade kapitäl. Snitten skurna, stänkfärgade i blått.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Bredd 65 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1688, 1600 (1688; 1600 (bandets tillverkning); 1688 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Eberdt, Johann Georg (Tryckare), Vultejus, Johannes (Författare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Avbildad Bonde, Sophia
Föremålsnummer 109323_SKOBOK