Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Oscar G. von Heidenstam, Kammarherre.

Fjorton visitkort från Kammarherre Oscar G. von Heidenstam. Första kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Bergabo, Djurgården. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet är utan datum, vikt i nedre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1916, vikt i nedre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917. Sjunde kortet daterat1918. Handskrift "......". Åttonde kortet daterat 1918. Handskrift "....". Nionde kortet daterat 1919, vikt i nedre vänstra hörnet. Tionde kortet daterat 26.01.1919. Handskrift "....". Elfte kortet daterat 26.01.1919. Tolfte kortet daterat 1919. Trettonde kortet daterat 1919. Fjortonde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Tidigare ägare Heidenstam, Oscar G. von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.377._HWY