Föremål

De helliges leffnet oc død aff Asaphs psalme ... offuer erlig, welbyrdig oc wijtberømte salig mands Holger Rosenkrantzis til Rosenholm, fordum Danmarckis rigis raads, hans liig, der det bleff hæderligen nedsat i vor Frue kircke i Kiøbenhafn ... 19. Novemb. 1642. Nogenlunde udviist vid Oluff Jenszøn Wind ... Prentet i Kiøbenhaffn, aff Peter Haake. Aar MDCXLIII. Forhandlis aff Jørgen Holst, bogh.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 25 skrifter samlade i en volym.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 120 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1643, 1700 (1643; 1700 (bandets tillverkning); 1643 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Holst, Jörgen (Förläggare), Wind, Oluff Jenszøn (Författare), Hake, Peter (Tryckare), Rosenkrantz, Holger (Medförfattare)
Föremålsnummer 109073_SKOBOK