Föremål

5F5C640D-893A-4A59-B51A-044B8DA9E1B2

DAGBOK Skriven av Elias Kempe under resa från Stralsund runt Östersjön 1836-37. Titel: "Tagesbuck fur die Reise von Stralsund nach Kopenhagen, Helsingör, Kronstadt, St. Petersburg, Wiborg, Helsingfors, Åbo, Stockholm, Ystad, Greifswald und Stralsund" Bestående av 12 st häften numrerade i ordningsföljd daterade 10 april 1836 till 11 juli 1837, skrivna med bläck. Utan pärmar. Elias Kempe, bror till Wilhelm Kempe, studerade teologi, blev lärare och sedermera kyrkoherde på landsbygden utanför Stralsund. Gåva1939 från Clara Kempe, dotter till Elias Kempe.

Storlek
  • 11
  • 17.5
Föremålsnummer S.LXIV:I:L.a.c.08._HWY