Föremål

Runstav enligt Uppsala stifts kalendarium ca 1600.

I form av svärd, helt av ek. Fästets knapp platt, samt genombruten av runt hål. 70 mm hög doppsko av stål. Runorna läses från höger till vänster. På ena sidan från 13 dec - 1juli, på den andra 2 juli - 0 dec. Ovanför runraden är ristat tecken vilka symboliserar särskilda dagar. Ex: De två dryckeshornen närmast fästet är nyårsdagen resp. trettondagen. Det upp och nedvända hornet Knutdagen. De uppåtriktade trädgrenarna på stavens mitt är sommarhalvårets ingång. Fågeln 25 april-gökens ankomst. Svärdet symboliserar Erik 18 Maj. Nyckeln, Petrus 29 juni. På stavens andra sida 29 juli Olof-bila, 11 nov. gås, samt julhelgen dryckeshorn. På stavens kanter, närmast fästet är på den ena inristat de sk. gyllentalen (runalfabetets 16 runor + ytterligare 3) vilka utmärker månskiften. På den andra kanten är inristat streck av olika längd vilka betecknas som St. Peters lek.

Museum
Skoklosters slott
Föremålsbenämning
Runstav
Kategori
Övriga blankvapen
Material
  • Ek
  • Stål
Storlek
  • Bredd 53.8 mm
  • Längd 1347 mm
Teknik
Ristning
Antal
1
Datering
1600

1600 cirka

Inskription
Signatur/Påskrift: UPPSALA STIFT
Föremålsnummer
7324_SKO