Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Pastor Hemming Gardell.

Fem visitkort från Pastor Hemming Gardell. Första kortet är utan datum. Andra kortet daterat 1915, handskrift (nedanför namnet) " tillönskar vördsamt ett välsignelserikt nytt år". Tredje kortet daterat 1916, vikt i nedre högra hörnet, handskrift (nedanför namnet) " tillönskar vördsamt ett i allt gott och välsigneserikt nytt år". Fjärde kortet daterat 1917 samt sorgkant. Handskrift (nedanför namnet) " tillönskar vördsamt ett i allt gott och välsigneserikt nytt år". Femte kortet daterat 1917 samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1917

1915 - 1917

Tidigare ägare Gardell, Hemming
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.304._HWY