Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fat

FAT. Runt, med kälformig kep och snett utstående, svagt kälformigt brätte samt på fotkant. Dekor i blått på ljust grönaktig tennglasyr. Godset blekgult. På hela insidan en soldatscen: På ett öppet fält, bevuxet med små bladväxter samt med några nästan kala buskar till vänster, två ryttare i galopp åt vänster, bortom dessa tre fotsoldater samt längst till höger två dylika, samtliga i rustningar och hjälmar med plymer samt med nedtill spetsiga ovala sköldar, den främste ryttarens med ätten Medicis vapen (sex kulor); ryttarna samt fotsoldaten bakom den eftersta av dessa bärande fanor med Medici-vapnet; fotsoldaterna längst till höger med lansar. Upptill på brättet utspart i dekoren ett krönt vapen, tillhörande en gren av ätten Pignatelli. På bottnens utsida en märkning i blått. Höjd: 4,6-5,5 cm, diameter 35,5 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fat
Kategori
  • Askar, bägare och fat av glas och keramik
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Teknik Tennglasyr
Datering 1500 – 1599

1500-tal

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Scavini, Alessandro
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida i blått
Föremålsnummer XLVI:VI:B.a.02._HWY