Föremål

Uppfinningarnas bok

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1873 – 1875
Föremålsnummer
LXIII:I:P.11._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Uppfinningarnas bok.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Öfversigt af det industriela arbetets utveckling på alla områden. Öfversättning under medverkan af sakkunniga män redigerad af O. W. Ålund. [Illustrationer i träsnitt.] Band 1—7. 1—5: Stockholm, L. J. Hiertas Förlagsexpe-diticn. 1873, 1874. 6, 7: Stockholm, Hjalmar Linnströms Förlag. 1875. 1, 3, 5, 7: Stockholm, tryckt hos K. L. Beckman. 1873— 1875. 2, 4, 6: P. A. Nymans Tryckeri. 1873, 18751. Den menskliga utvecklingens gång och medel. Med 592 i texten intryckta illustrationer. [10], 692 sid. 2. Naturkrafterna och deras användning. Med 527 i texten intryckta illustrationer. [12], 608 sid. 3. Tillgodogörandet af råämnena från jordens inre, från jordens yta och från vattnet. Med 365 i texten intryckta illustrationer. [10], 610 sid. 335 4. Råämnenas kemiska behandling. Med 361 i texten intryckta illustrationer. [12], 688 sid. 5. Det dagliga lifvets kemi. Med 343 i texten intryckta illustrationer. [14], 576 sid. 6. Råämnenas mekaniska bearbetning. Med 585 i texten intryckta illustrationer. [10], 624, [4] sid. Register till Uppfinningarnas bok* Banden I—VI. 176 sid. Till Tilläggsbandet »Verldshandeln, déss utveckling, gång och medel» finnes sär-skildt register. 7. Verldshandeln, dess utveckling, gång och medel. Med 349 illustrationer. [14], 815 sid. 7 vol. 8:0. Band (helt tyg-). Originalpärm. Af brungredelin pressad klot. Dekor i guld och blindtryck. A pärmarna ytterst en tvärreff-lad ram i blindtryck. Innanför denna en bred ram med flere fält. I hörnen en oval medaljong med emblem för (uppifrån vänster, medsols) sjöfart, jordbruk, maskinindustri och byggnadskonst. I midtfältet en tvärs öfver gående ram med en halfcirkelformig utbuktning å de fyra motsatta sidorna. Alla fälten med en rand och en punktlinje i blindtryck. Det rektangulära fältet å fram-pärmen, titelfältet, dessutom med en enkel guldlinje och med emblem för samfärdsel och astronomi i öfre, resp. nedre utbuktningen, i guld. Ryggen uppdelad i fem fält genom tvärband af en rand i blindtryck mellan två guldlinjer. Andra och fjärde fältet titelfält. De öfriga fälten med emblem för industri och handel, smideskonst och maskinindustri, i guld. Upptill och nedtill å ryggen en tvärrefflad bård i guld. Snitt sprängd i brunt. Försättsblad af brun »olifant». Rygg-och sidtitel i guldtryck: uppfinningarnas bok samt å ryggen dessutom resp. bands delbeteckn